Yan-hua Li, Jie-zhong Yu, Chun-yun Liu, Hui Zhang, Hai-fei Zhang, Wan-fang Yang, Jun-lian Li, Qian-jin Feng, Ling Feng, Guang-xian Zhang, Bao-guo Xiao, Cun-gen Ma. Intranasal delivery of FSD-C10, a novel Rho kinase inhibitor, exhibits therapeutic potential in experimental autoimmune encephalomyelitis. Immunolology  2014 Apr 21. doi: 10.1111/imm.12303.
【 字体: 】【返回顶部】【打印】【关闭