Min-Fang Guo, Jian Meng, Yan-Hua Li, Jie-Zhong Yu, Chun-Yun Liu, Ling Feng, Wan-Fang Yang, Jun-Lian Li, Qian-Jin Feng, Bao-Guo Xiao, Cun-Gen Ma. The inhibition of Rho kinase blocks cell migration and accumulation possibly by challenging inflammatory cytokines and chemokines on astrocytes. J Neurol Sci. 2014 (SCI 2.243,zone 3)2014 May 28. doi:  10.1016/j.jns.2014.05.034

【 字体: 】【返回顶部】【打印】【关闭