Qing He, Yanhua Li, Wenbo Yu, Jianjun Wu, Chan Chen, Zhiyin Lou, Qiong Zhang, Jian Zhao, Cungen Ma, Jian Wang, Baoguo Xiao. Intranasally LPS-mediated Parkinsons model challenges the pathogenesis of nasal cavity and environmental toxins.

【 字体: 】【返回顶部】【打印】【关闭